Hvad betyder de nye EU-regler for dig der står med ansvaret for tilgængeligheden på hjemmesider og mobile apps?

Hvad betyder de nye EU-regler om tilgængelighed for dig der har ansvaret for en hjemmeside eller app

EU-Rådet har godkendt et direktiv, der ensretter kravene om digital tilgængelighed på hjemmesider og mobile apps. Her kommer vores bud på, hvad det betyder for dig, der står med ansvaret for en offentlig hjemmeside eller app.

 

Hvorfor vedtager EU et direktiv om tilgængelighed?

Det forventes, at der i år 2020 vil være 120 mio. borgere i EU med den ene eller anden form for handicap. Det svarer ca. til 20 gange Danmarks befolkning.

20 Danmarkskort vist i en 5 gange 4 tabel.

Direktivet skal sikre, at de 120 mio. borgere kan deltage i samfundslivet som i stigende grad foregår på nettet.

Indtil nu har der været forskellige regler omkring digital tilgængelighed i de enkelte EU-lande. Niveauet har været lavt på tværs af EU og det skal hæves med det nye direktiv.

De fælles regler skal føre til:

  • Billigere og bedre services og produkter på tilgængelighedsmarkedet.
  • Bedre overblik over positiv eller negativ udvikling på området.

 

Hvem er omfattet af reglerne

Det nye direktiv omhandler offentlige organer eksempelvis biblioteker, uddannelsesinstitutioner, politi, domstole, sundhedsvæsenet, kommuner, ministerier, råd og styrelser. Det dækker bredere end det fokus, der hidtil har været på tilgængelighed, i Danmark. De nye regler omfatter desuden mobile apps, som hidtil har sneget sig under radaren med hensyn til tilgængelighed.

 

Hvornår skal min hjemmeside overholde de nye regler?

Reglerne forventes at træde i kraft, i Danmark, i sommeren 2018. Hjemmesider der udgives efter dette tidspunkt, skal senest overholde reglerne i løbet af sommeren 2019. For ældre hjemmesider er der et år mere at løbe på.

 

Hvilke krav skal min hjemmeside leve op til i fremtiden?

De nøjagtige krav er ikke på plads endnu. - Men de vil minde om WCAG 2.0 standarden som i dag er et obligatorisk krav for offentlige myndigheders hjemmesider i Danmark. EU-direktivet nævner specifikt de fire grundprincipper fra WCAG-standarden:

  • Opfattelig
  • Anvendelig
  • Forståelig
  • Robust

De fire principper vil også ligge til grund for de nye regler. De nye regler vil dog blive udformet, så de også kan anvendes i forhold til mobile apps. WCAG-standarden som vi kender den er kun beregnet på hjemmesider og deres indhold.

 

Tilgængelighedserklæring, feedback og monitorering

Ud over at hjemmesider og apps skal overholde de fire principper ovenfor bliver det et krav, at de indeholder en tilgængelighedserklæring og en feedback mekanisme.

Tilgængelighedserklæringen

Du skal fremover have en tilgængelighedserklæring på hjemmesiden. Den skal gøre rede for, om der er områder på siden der ikke overholder kravene og fortælle brugeren hvor der findes et alternativ til de utilgængelige informationer og funktioner. 

Feedback mekanisme

Tilgængelighedserklæringen skal indeholde en feedbackmekanisme, hvor brugeren kan rapportere utilgængeligt indhold. Brugeren har ret til et fyldestgørende svar på sin henvendelse.

Monitorering

Der bliver en løbende monitorering af tilgængeligheden, på de offentlige organers hjemmesider. Det kommer til at ske på en måde, så resultaterne fra Danmark kan sammenlignes med resultaterne fra de øvrige EU-lande.

 

Hvad betyder det for min hjemmeside?

Hvis du allerede overholder den obligatoriske tilgængelighedsstandard WCAG 2.0 er der ikke så meget at være bekymret for. Så bliver det primært et spørgsmål om at få lagt en tilgængelighedserklæring og feedbackmekanisme på siden. 

 

Hvad betyder det for min app?

Du skal sikre tilgængelighed i de mobile apps din organisation udgiver. På samme måde som for din hjemmeside kommer der en række krav, der sikrer, at din app også fungerer for ordblinde, synshandicappede, bevægelseshæmmede og andre brugere med funktionsnedsættelser. Tidligere har vi kun set meget få tilgængelige apps fra offentlige myndigheder.

 

Hvad betyder det i min organisation?

Du kan forvente mere fokus på digital tilgængelighed.

Mange tilgængelighedsproblemer indrapporteres aldrig. - Simpelthen fordi brugerne ikke kan. Når der kommer en tilgængelig og standardiseret feedback mekanisme kan du forvente at høre fra langt flere af de brugere der oplever tilgængelighedsproblemer.

Brugerne vil fremover have krav på at få svar på indrapporterede tilgængelighedsproblemer og adgang til de informationer de ikke kan nå fordi hjemmesiden er utilgængelig. – Det kommer altså til at koste din organisation ressourcer, hvis ikke hjemmesiden er tilgængelig.

 

Få hjælp med digital tilgængelighed nu.

 

Så verden ikke vælter, når de nye regler træder i kraft.

 

Tilbage