Har du styr på din tilgængelighedserklæring?

Vi har skrevet om den før. Nu gør vi det igen. For den er vigtig!

Det er naturligvis tilgængelighedserklæringen, vi henviser til. Den erklæring, du ifølge loven om webtilgængelighed har pligt til at offentliggøre på din hjemmeside. Hvis du altså er et offentligt eller offentligretligt organ. I Danmark gælder loven om webtilgængelighed endnu ikke for virksomheder.

Sidder du nu og tænker: ”GISP – jeg tror, vi er på kant med loven her hos os i X-købing Kommune eller i Styrelsen for Jeg Ved Ikke Hvad”, så lad os hjælpe dig med at skabe vished.

Hvornår er en hjemmeside ny i lovens forstand?

Hvis din hjemmeside er fra før 23. september 2018, har du lidt tid at løbe på. Så bliver den først omfattet af loven 23. september næste år (2020).
Hvis din hjemmeside er offentliggjort eller ændret væsentligt efter 23. september 2018, så er den ny i lovens forstand. Det betyder, at den har været omfattet af loven siden 23. september i år (2019). Så hvis du ikke har udfyldt og offentliggjort en tilgængelighedserklæring på nuværende tidspunkt, så er svaret: JA, du er på kant med loven.

Læs mere om hvornår et websted er nyt på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Du skal bruge WAS-Tool, når du udfylder din erklæring

EU stiller krav om, at du skal offentliggøre erklæringen i et tilgængeligt format. For at hjælpe dig med at sikre dette, har vi i Danmark bestemt, at erklæringen skal laves i den digitale løsning, WAS-Tool. Det er fastsat med en bekendtgørelse.

Du skal bruge en medarbejdersignatur for at logge dig ind i WAS-Tool. Spørg dig frem i din organisation for at finde ud af, hvem der administrerer det med medarbejdersignatur – og hvordan.

Digitaliseringsstyrelsen understreger, at din organisation IKKE må lade en ekstern leverandør logge ind og udfylde erklæringen.
Læs mere om WAS-Tool på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Hvem skal vurdere tilgængeligheden af din hjemmeside?

Før du går i gang med at udfylde din tilgængelighedserklæring, har du brug for en vurdering af, hvor tilgængelig den er.

Du kan frit vælge, om du selv vil vurdere hjemmesiden eller få en tredjepart til det. Det afgørende er, at vurderingen giver fyldestgørende svar på i hvilket omfang hjemmesiden overholder lovens krav til tilgængelighed. I tilgængelighedserklæringen skal man angive, hvilken metode der er anvendt ved vurderingen.

Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan man generelt sige, at en selvevaluering af en hjemmeside forudsætter, at det offentlige organ har både viden om WCAG 2.1 standarden og erfaring med at gennemføre systematisk test.

Læs mere om tilgængelighedserklæringen på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvis du synes, det virker forvirrende og en anelse uoverskueligt med den der tilgængelighedserklæring, så kan vi hjælpe dig. Diversa tilbyder blandt andet:

  • vurdering af tilgængeligheden af din hjemmeside
  • rådgivning om, hvordan du kan fortolke loven om webtilgængelighed
  • vejledning i hvordan du udfylder og offentliggør tilgængelighedserklæringen

Kontakt Sinnet Ellehauge Haag, hvis du har brug for hjælp til din tilgængelighedserklæring.
Mail: seh@diversa.dk
Mobil: 29 45 74 47

Tilbage