Referencer

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerheds logo

Opgave: Åbent oplæg "Når den blinde møder din hjemmeside"

"Dejligt med en øjenåbner! Det var meget illustrativt, da Lars Holm Sørensen gennemgik flere websites – både med eksempler på god og knap så god webtilgængelighed. Vores egen hjemmeside blev også udsat for Lars’ gennemgang, og det var klart med til at sætte tingene i perspektiv. Det kan være svært at forstå udfordringerne med webtilgængelighed, men man må sige, at Lars er dygtig til at give en øjenåbner, der faktisk betyder noget. Sinnet Ellehauge Haag var også klar med gode råd i arbejdet med webtilgængelighed"

Emma Liv Nielsen
Webmedarbejder
Styrelsen for Patientsikkerhed

stps.dk

Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommunes logo

Opgave: Tilgængelighedsvurdering af fredensborg.dk

"Vi er meget glade for samarbejdet med Diversa. De er troværdige, dygtige og altid til stor hjælp. Vi har fået tilgængelighedsvurderet vores hjemmeside – fredensborg.dk – og med den fulgte en seriøs og god gennemgang af rapporten ved Lars.

Vi benytter også Diversa til at opmærke en række dokumenter korrekt, så de er tilgængelige for vores borgere. Det er hurtigt og effektiv service. Og så bruger vi også Diversa, når vi er i tvivl om noget inden for det store felt tilgængelighed. Via et klippekort kan vi ringe eller skrive og spørge, når vi er i tvivl eller har behov for at få vendt den bedste måde at arbejde med tilgængelighed på.

Vores samarbejde med Diversa har gjort os sikre inden for arbejdet med tilgængelighed, fordi vi har fået viden af Diversa og gode råd og hjælpeværktøjer.

Med Diversa ved siden har en helt ny verden åbnet sig – til stor tilfredshed for os selv og ikke mindst for vores borgere. Vi var ikke kommet så godt i mål, som vi kommer, hvis det ikke var for Diversa"

Ulla Skytte
Chefkonsulent
Center for Politik og Organisation, Fredensborg Kommune

fredensborg.dk

Region Nordjylland

Opgave: Undervisning i at gøre Worddokumenter til tilgængelige PDF-dokumenter

"Vi havde besøg af Asbjørn, som skulle undervise regionens tilgængelighedsredaktører i, hvordan man udarbejder tilgængelige dokumenter i Word samt efterbehandler dokumenter i Adobe.

Asbjørn ledte os med sikker og kompetent hånd igennem de mange områder, man skal være opmærksom på, når man skal gøre et dokument tilgængeligt. Vi havde et undervisningsforløb, hvor vi afholdt det samme kursus af 5 omgange. Undervejs fik vi finjusteret kurset, så det passede ind i netop vores organisation og de værktøjer, vi benytter i arbejdet med tilgængelige dokumenter.

Vi blev bl.a. præsenteret for nogle af de værktøjer, som eks. blinde benytter sig af. Det gav en rigtig god forståelse af, hvorfor det er vigtigt at have fokus på tilgængelighed - og hvilke elementer, man skal være særligt opmærksom på. Selvom det er et komplekst område, føler vi os nu klædt på til opgaven med at gøre regionens dokumenter tilgængelige.

Vi vil helt sikkert benytte os af Diversa, næste gang vi har en tilgængelighedsopgave, der kalder på hjælp udefra"

Janni Andersen
Web-koordinator
Kommunikation, Region Nordjylland

rn.dk

Aarhus Universitet

Opgave: Introoplæg om tilgængelighed

"Det var en super lærerig oplevelse at have Lars på besøg. Blandt de inviterede til oplægget var både de daglige webredaktører på fakultetets institutter, centre og administration, foruden medarbejdere fra den centrale IT-afdeling, som har ansvaret for universitetets design.

Lars gennemgik flere af vores websider, som vi havde sendt til ham på forhånd, i forhold til tilgængelighed og sammenlignede også med andre sider. Det gjorde oplægget yderst relevant. Desuden gennemgik Lars, hvordan forbedret webtilgængelighed for blinde og svagtseende kan hjælpe brugere med andre handicaps. Nogle kan ikke se musen, andre kan ikke bruge musen. Alt blev formidlet på en professionel, rar og humoristisk måde, uden at tale ned til os eller skælde os ud. Flere deltagere har efterfølgende sagt til mig, at det var noget af en opvågning. Det vil gøre det lettere at huske webtilgængelighed i det daglige arbejde efterfølgende."

Marianne Sodemann
Webkoordinator
Aarhus Universitet

Au.dk

FFWagency

Opgave: Introoplæg om tilgængelighed

"Vi havde besøg af Lars Holm Sørensen, Diversa ved at fagligt arrangement på kontoret omkring webtilgængelighed. Han vidste i den grad, hvad han snakkede om - og formåede at formidle et så kompliceret emne som digital tilgængelighed på en ligetil og enkel måde. Vores perspektiv blev åbnet og udfordret, og det har sat tankerne i gang og rustet os bedre til dialogen med vores kunder i en digital verden, hvor fokus på tilgængelighed øges dag for dag." 

Pernille Yding Fredslund
Client Director

FFWagency.com

 

University College Lillebælt - UCL 

Opgave: Tilgængelighedsvurdering af ucl.dk

"Vi har fået lavet en tilgængelighedsvurdering af vores hjemmeside, som har været et rigtigt godt samarbejde hele vejen igennem. Vi har nu noget konkret at arbejde med i forhold til at komme videre med at få ucl.dk gjort tilgængelig. Helt tidligt i forløbet havde vi en god snak med Lars om at dele forløbet op i tre dele; rapport, skrue CMS til og inddragelse af redaktører, som var super godt. Kort sagt har Diversa leveret et godt og konkret produkt med stor troværdighed, som er lige til at gå videre med." 

Lotte Kjeldager
Kommunikationskonsulent

UCL.dk

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Logo

Opgave: Kursus og undervisning i hvordan PDF'er konverteret fra Word gøres tilgængelige 

"I Faaborg-Midtfyn Kommune modtog vi i februar 2019 undervisning i at gøre vores mange Word-filer tilgængelige, så de overholdt WCAG 2.1, når vi lagde dem på vores hjemmesider som pdf’er. Kursusdeltagerne kom fra både decentrale og centrale områder i kommunen og vi bidrog derfor med mange perspektiver. Fælles for os alle var dog, at vi efter kurset følte os meget oplyste inden for et helt nyt område, som virker så logisk, men stadig er vigtigt at forholde sig til. Især den erkendelse af, at der er emner vi simpelthen som ikke-handicappede ikke tænker over, var vigtig for den proces, vi skal i gang med i Faaborg-Midtfyn. Asbjørn formåede at sætte fokus på de relevante emner ift. word-pdf-konverteringen, og var generelt en enormt behagelig kursusunderviser. Vi har allerede en del andre tiltag i støbeskeen i samarbejde med Diversa!"

Lea Storm
Webansvarlig

Fmk.dk

 

Haderslev Kommune

Haderslev Kommunes logo

Opgave: Oplæg om tilgængelighed 

"Vi var rigtig glade for Lars' oplæg om webtilgængelighed og den effekt, som det allerede har haft hos vores kolleger. Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra folk, som nu forstår, hvorfor webindhold skal gøres tilgængeligt og nu kender nogle af de mest basale faldgruber. Lars’ oplæg har derfor på alle måder haft den ønskede effekt: At få skabt opmærksomhed omkring webtilgængelig ude omkring i vores organisation. Tak for det."

Haderslev.dk

 

Rejseplanen

"Vi har sat stor pris på samarbejdet med Diversa. Det fungerede virkelig godt at såvel undersøgelsen som fremlæggelsen af denne blev udført af en person, som selv har et synshandicap, og som med de hjælpeværktøjer vedkommende har til rådighed, let kunne synliggøre de problematikker der måtte være. Samme ros har lydt fra vores tyske udviklere som deltog på mødet via videokonference. Kvaliteten af rapporten er høj og yderst konkret. Hvert issue beskrives udførligt og indeholder et konkret forslag til en mulig løsning på problemet. Derudover indeholder den også issues som ikke hører under gældende lovkrav, men som alligevel kan medvirke til en bedre tilgængelighedsoplevelse. Netop det har været vigtigt for os, for selvfølgelig ønsker vi i Rejseplanen at leve op til WCAG 2.0, men endnu vigtigere er det, at Rejseplanen faktisk er et godt værktøj, selv om man har et handicap, og det behøver ikke begrænse sig til tilgængelighedskravene. Vores samarbejde med Diversa har givet en øget forståelse for tilgængelighed, og en konkret mulighed for at arbejde professionelt videre med at gøre Rejseplanen endnu bedre for alle, hvilket var vores klare mål da vi indledte samarbejdet. Vi har ikke anvendt Diversa for sidste gang, og vil bestemt kunne anbefale dem til andre, som har et ønske om at arbejde med at få synliggjort og løst deres tilgængelighedsproblemer."
 

Rejseplanen.dk

 

Albertslund Kommune

Albertslund Kommune logo

"Diversa har for Handicaprådet i Albertslund Kommune og Albertslund Kommune gennemført en tilgængelighedsvurdering af kommunens hjemmeside Albertslund.dk. På baggrund af den udarbejdede rapport, holdt Diversa et oplæg. Det, som flere på forhånd frygtede kunne blive meget teknisk og kedeligt, blev gjort både forståeligt samt at relevansen og vigtigheden af digital tilgængelighed for alle, blev tydelig.

 
Med udgangspunkt i den overskuelige rapport, arbejder vi nu på at tilrette Albertslund.dk hen i mod øget digital tilgængelighed."

Albertslund.dk

 

Jyske Bank

Jyske Bank logo
 

"Med smart og flot design af vore web- og mobilbaserede løsninger mente vi, at alt var lysegrønt. Men en velforberedt gennemgang fra Lars Holm Sørensens side for vore udviklere og testere viste, at det flotte og gennemtænkte design ikke rækker for alle vore kunder. Hans levering af uudtalte pointer ved demonstrationen med oplæserprogrammet var – undskyld udtrykket – en veritabel øjenåbner!
 
Nu går vi videre med arbejdet på at gøre vore løsninger tilgængelig for mange flere, med Lars Holm Sørensen som kyndig rådgiver."

Jyskebank.dk
 

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen logo

"Diversa har for Digitaliseringsstyrelsen gennemført tilgængelighedsscreening af et stort antal offentlige selvbetjeningsløsninger. Screeningen blev udarbejdet i forbindelse med 2. og 3. bølge i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 

Diversa har ligeledes, for Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet WCAG-tilgængelighedsvurdering af borger.dk."

Digst.dk

 

Herning Kommune

Herning Kommune

Herning Kommune i Midtjylland er landets tredjestørste kommune. Du kender dem måske især for deres store messer og mange koncerter med internationale topnavne.

Opgave: Længere forløb med analyser, rådgivning og oplæg om tilgængelighed.

"I Herning Kommunes weborganisation, HKweb, prioriterer vi arbejdet med tilgængelighed højt, og vi har haft stort udbytte af samarbejdet med Diversa. 

Vi har blandt andet brugt konsulent, Lars Holm Sørensen, til ved et overbevisende og underholdende foredrag at demonstrere for vores mange decentrale web-medarbejdere, hvorfor det er så vigtigt, at de yder den ekstra indsats, der skal til, så hjemmesiden kan bruges af ALLE brugere. 

Diversa har desuden lavet en analyse af vores hjemmesides tilgængelighed og udarbejdet en prioriteret, overskuelig og let forståelig "to do" liste, som er lige til at gå til for os i vores videre arbejde med at forbedre tilgængeligheden. 

Vi har til fulde fået indfriet vores forventninger i samarbejdet med Diversa og kan varmt anbefale dem som sparringspartner til alle, der har fokus på arbejdet med digital tilgængelighed."

Sinnet Ellehauge Haag
Webleder

Herning.dk

Region Midtjylland

Region Midtjyllands logo

Region Midtjylland er den største af Danmarks fem regioner.

Opgave: Oplæg om digital tilgængelighed.

"Vi har da rimeligt styr på tilgængeligheds-problematikken - det syntes vi i al fald selv.  Med et par timers velforberedt oplæg ødelagde Lars fra Diversa og hans oplæsningsfunktion den illusion.

En ting er at se verden ud fra W3Cs tilgængeligheds-standarder. Det er noget helt andet, når Lars demonstrerer, hvordan han får bøvl med vores hjemmesider, selv om vi har forsøgt at have fokus på tilgængelighed. Men vi blev ikke bare ladt i stikken. Lars havde også helt klare bud på, hvordan vi kan gøre det bedre."

Peter Iversen
Webredaktør

Rm.dk

 

Gentofte Kommune

Gentofte Kommunes logo

"Diversa har gennem et kursusforløb undervist Gentofte Kommunes web-redaktører i, hvordan de udgiver tilgængeligt indhold på deres forskellige hjemmesider.

Vi har desuden udarbejdet retningslinjer for tilgængeligheden i de PDF-dokumenter, der udarbejdes for kommunen af eksterne leverandører."

Gentofte.dk

 

Nota

Nota er nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder.

Opgave: Tilgængelighedsvurdering af Nota.dk og oplæg om tilgængelighed.

"Nota har til sit store nye hjemmesideprojekt nota.dk, som omfatter et digitalt bibliotek og online lydbogsafspiller for 100.000 medlemmer brugt Diversa som sparringspartner i forhold til tilgængelighed.

Projektet blev startet med et seminar omkring tilgængelighed for notas udviklere, hvor Diversa fik klædt udviklergruppen på i forhold til standarder for tilgængelighed. Dette seminar kan varmt anbefales.

Lars Holm Sørensen har igennem hele projektet været tilknyttet Nota og vil også være det fremadrettet. Den tekniske sparring Lars giver vores udviklere i forhold til tilgængelighed kan vi ikke finde andre steder. Lars er ualmindelig vidende, grundig, servicemindet og behagelig at arbejde sammen med."

Stine Thulin Everhøj
Projektleder

Nota.nu

 

Pilgrim A/S

Pilgrim logo, Danish Designer Jewellery

Pilgrim er et internationalt brand, der sælger smykker, ure og solbriller i mere end 50 lande.

Opgave: Tilgængelighedsvurdering af nyt website.

"Diversa har leveret en super overskuelig og brugbar rapport. Rapporten er udført super overskueligt med konkrete anvisninger på hvad der skal ændres, prioriteret efter vigtigheden i forhold til tilgængeligheden på vores site og webshop.

Det var nemt. - Vi bestilte tilgængelighedsvurderingen, både som led i opbygning af et nyt web og mobilsite, men ikke mindst også som et led i CSR-arbejdet, og efter ganske få spørgsmål fra Diversa fik vi en fuldt ud anvendelig rapport, som vi blot har kunnet gå ud fra step by step for at forbedre vores site i forhold til tilgængelighed.

Det har været virkelig godt, at Diversa ikke kun tager udgangspunkt i rent tekniske tilgængelighedskrav, men også inddrager egne erfaringer og tager brugernes behov seriøst."

Katrine Seifert Tiemroth
Head of Marketing & Communication

Pilgrim.dk

 

Netcompany

Netcompany logo, IT and business consulting

Netcompany leverer forretningskritiske IT løsninger inden for portaler, applikationer og systemintegration.

Opgave: Oplæg omkring tilgængelighed for skærmlæsere for teamet bag borger.dk.

"Oplægget var meget relevant fra et udviklingsmæssigt synspunkt, da det både dækkede brugs- og tekniske aspekter. 

Konsulenten var ekstraordinært dygtig, og der var vigtig feedback til den relevante webside."

Dan Bakmand-Mikalski
Senior Architect

Netcompany.com

 

Statens Byggeforskningsinstitut

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Instituttet har ca. 120 medarbejdere og omsætter årligt for ca. 85 mio. kroner.

Opgave: Tilgængelighedsvurdering af SBi's site om tilgængelighed i byggeriet, www.anvisninger.dk/tilgaengelighed

"Det har været en utrolig behagelig oplevelse at arbejde sammen med Jer.

Da vi kontaktede Jer med vores ønsker, var I hurtige til at vende tilbage og kunne også hurtigt komme med et tilbud, som vi accepterede.

Selve rapporten er meget let læselig - og anvendelig efterfølgende med rigtig gode forslag til, hvordan vores udvikler konkret kunne løse problemerne, og hvor det gav mest mening at prioritere indsatsen."

Simon Lei Fredslund
Webmaster, SBi Kommunikation

Sbi.dk 

 

Institut for Menneskerettigheder

Institut for Menneskerettigheder

Institut for Menneskerettigheder er en selvejende statsinstitution, som har mandat til at fremme og beskytte menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark og i udlandet. 

Opgave: Tilgængelighedsvurdering af Menneskeret.dk ift. tilgængelighedsstandarden WCAG 2.0.

"Vi arbejder hele tiden på at optimere tilgængeligheden på vores hjemmeside menneskeret.dk. Derfor havde vi bedt Diversa om at udføre et tilgængelighedstjek.
 
Diversa har udarbejdet en rigtig overskuelig rapport over vores fejl og mangler i forhold til tilgængelighed. De er samtidig kommet med gode og løsningsorienterede forslag i forhold til forbedringen af tilgængeligheden på hjemmesiden. 
 
Diversas konsulenter er kompetente, nemme at samarbejde med og har en god praktisk og pragmatisk tilgang til løsning af tilgængelighedsproblemer."

Christine Bendixen
Projektleder

Menneskeret.dk

 

Danske Handicaporganisationer

DH logo, Danske Handicaporganisationer

Danske Handicaporganisationer (DH) er en paraplyorganisation, der beskæftiger sig med handicappolitik. DH's 33 medlemsorganisationer har tilsammen over 320.000 medlemmer og dækker alle typer handicap. 

Opgave: Tilgængelighedsvurdering og brugertest af tilgængelighed og usability i forbindelse med relancering af handicap.dk.

"Diversa har gennemført tilgængelighedstests i løbet af produktionen af vores nye hjemmeside. 

Diversa har i den forbindelse været en utrolig god, lydhør og kompetent samarbejdspartner, og har leveret en meget brugbar rapport, som er nem at implementere."

Elizabeth Bergmann Burns
Kommunikationschef

Handicap.dk

 

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek
 
 
Det Kongelige Bibliotek er Danmarks nationalbibliotek og universitetsbibliotek for Københavns Universitet. Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid.
 
"Jeg deltog i et Diversa webinar om tilgængelighed, hvor to meget kompetente tilgængelighedskonsulenter gennemgik tilgængelighedsproblemer og successer på vores site og på andre deltageres sites.
 
Det var en yderst givende oplevelse, som åbnede vores øjne for en masse vigtige pointer omkring tilgængelighed, og også identificerede problemer på vores site, vi nu vil gøre noget ved.
 
Jeg kan varmt anbefale Diversas webinar. Der er masser af value for money, og jeg vil vove at påstå at 95% af alle websites kan blive bedre til at understøtte brugere med forskellige funktionsnedsættelser."
 
Hasse Feldthaus
Frontend Developer

kb.dk

 

CPHWest

CPH West logo

CPH West er med sine 16 uddannelser, ca. 3.600 årselever og 520 ansatte en af landets største uddannelsesinstitutioner. 

Opgave: Oplæg om digital tilgængelighed i forbindelse med tilgængelighedskonference på CPH West.

"Jeg vil også gerne sige mange tak for et helt fantastisk oplæg, det var virkelig en øjenåbner og det er også den tilbagemelding vi har fået fra deltagerne.

I giver et rigtig godt indblik over hvad det er for nogle problemer, der er på offentlige hjemmesider. Alle deltagere, der til daglig sidder med hjemmesiderne, fik øjnene op for, at selv de mindste detaljer har stor betydning.

Jeg synes ikke der var noget i kunne have gjort anderledes, i var nærværende og kom med nogle virkelige gode eksempler."

Louise Vendelbo Nielsen
Kontorelev, Høje-Taastrup Kommune

 

Cybot

Cybot logo

Cybot leverer automatiserede ePrivacy-services, som giver website-ejere mulighed for at respektere og beskytte deres brugeres privacy. 

Opgave: Tilgængelighedsvurdering af cookie-samtykke løsningen Cookiebot.

"Sjældent har vi fået så kyndig, venlig og effektiv vejledning. Den beskedne investering i Diversas assistance mangedobles i den forøgede salgsværdi af vores egen service."

Daniel Johannsen
Direktør

cybot.com

 

Septima

Septima logo

Septima rådgiver og systemudvikler inden for geografisk IT og frie grunddata. Septima leverer blandt andet kortløsninger, som bruges på mange kommuners hjemmesider.

Diversa har rådgivet Septima om, hvordan de kan lave små ændringer i deres kortløsning, så løsningen bliver mere tilgængelig og derved lever op til de krav, som stilles til tilgængeligheden på kommunale hjemmesider.

septima.dk

 

Living IT Lab

Living IT Lab

Living IT Lab er en non-profit, selvejende organisation, der arbejder for at skabe innovation indenfor social IT i Danmark. Living IT Labs mål er at bidrage til øget livskvalitet for mennesker med fysiske, psykiske og kognitive funktionsnedsættelser.

Opgave: Tilgængelighedsvurdering af livingitlab.dk 

"Vi er meget tilfredse med den tilgængelighedstest, Diversa har lavet af vores hjemmeside. Resultaterne blev præsenteret på klar og pædagogisk vis, og deres råd til forbedringer er gennemtænkte og dejligt konkrete. Derudover har vi haft en fin dialog undervejs. Vi kan klart anbefale Diversa til andre."

Kasper Nizam
Leder af Living IT Lab

 

DBC A/S

DBC logo

DBC's hovedopgave er at drive og udvikle den bibliografiske og systemmæssige infrastruktur til bibliotekerne i Danmark. 

Diversa har for DBC analyseret www.bibliotek.dk, og har udarbejdet en række konkrete løsningsforslag til forbedring af netstedets tilgængelighed.

Vi har haft fokus på at afdække tilgængelighedsbarrierer vedr. brugeroprettelse/log ind, søgning og bestilling af materialer. For hver af de identificerede problemer, har vi udarbejdet løsningsforslag, der klæder DBCs udviklere på til at forstå og løse det givne problem.

dbc.dk