Kursus i accessibility / tilgængelighed for udviklingsteams

Dit team udvikler digitale produkter som skal overholde tilgængelighedskrav. Men du er usikker på hvordan teamet kan arbejde sammen om opgaven, så i når målet.

  • Der er allerede nu fælles lovgivning i EU som stiller krav om tilgængeligheden til hjemmesider og apps for offentlige organisationer.
  • Frem mod 2025 indføres ny lovgivning for private virksomheder. Det betyder at der også kommer lovkrav om tilgængelighed for fx finans-, transport- og e-handelsvirksomheder.
Men hvad er det egentlig der skal til?

Tilgængelighed er stadig et nyt område for mange og derfor kan der ligge en del usikkerhed i hvad der skal til og hvem der gør hvad.

  • Måske mangler front-end udviklerne forståelse for, hvad tilgængelighed vil sige i helt konkrete komponenter som datovælgere og overlay-vinduer.
  • UX og designere er usikre på, hvad de kan gøre for at øge tilgængeligheden allerede inden den første linje kode skrives.
  • QA mangler en ramme for at arbejde med tilgængelighedstest.
  • Product owner / manager har brug for en overordnet forståelse af tilgængelighedskravene og det samspil mellem teamets medlemmer der skal til for at lykkedes med tilgængelighed.

Vi tilbyder undervisning, som klæder dit team på til at forstå og arbejde vellykket med tilgængelighed. Det kan være så I kommer godt fra start i et nyt projekt eller så I kan styrke tilgængeligheden i jeres eksisterende produkter.

Indhold

Kurserne tilrettelægges efter jeres behov. Nedenfor følger eksempler på moduler som typisk kan indgå i et kursus.

Øjenåbner

EN demonstration af, hvad god/dårlig tilgængelighed betyder i praksis for de brugere der møder jeres digitale produkter. I ser hvordan en blind skærmlæserbruger navigerer på nettet og hvilke konsekvenser forskellige design- og kodemæssige valg har for brugerens mulighed for at navigere og benytte sidens funktioner.
Øjenåbneren er en ahaoplevelse for de fleste. Den gør tilgængelighed nærværende og giver teamet en fælles reference til forståelse af digital tilgængelighed.

WCAG-forståelse

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) er den standard der ligger til grund for lovkrav både i dansk og i international sammenhæng. Det vil sige at det typisk er succeskriterierne fra WCAG man først vil sigte mod at overholde i et tilgængelighedsforløb.
I får gennem oplæg og praktiske øvelser et overblik over strukturen i WCAG og konkret erfaring med standardens dokumentation. Vi ser desuden på hvilke brugergrupper der typisk er berørt af forskellige typer tilgængelighedsproblemer.

Værktøjer til maskinel og manuel tilgængelighedstest

Der findes en række gode værktøjer, som kan støtte i forhold til at teste en løsning for tilgængelighed. Samtidigt er det også nødvendigt at kunne gennemføre en række manuelle tests og vurderinger for at afklare tilgængeligheden i et digitalt produkt.
Gennem oplæg og øvelser får deltagerne konkret erfaring med forskellige typer af tilgængelighedstest. Her vil vi så vidt muligt arbejde med jeres egne digitale produkter, så de erfaringer der opnås gennem øvelserne direkte kan tages med videre i jeres udviklingsarbejde.

Skærmlæsertest desktop og mobil

De skærmlæserprogrammer som typisk benyttes af blinde, for at navigere og læse indhold på web og app løsninger er meget afhængige af en god tilgængelighed. Man kan derfor gennem skærmlæseren få et godt indblik i tilgængeligheden af en digital løsning.
Gennem praktiske øvelser får deltagerne erfaring med at benytte skærmlæsere til vurdering af tilgængelighed. Vi gennemgår desuden typiske navigationsstrategier som benyttes af brugere der mangler synet.

Accessibility team coaching

Teamet hjælpes til at afklare en handlingsplan frem mod øget tilgængelighed. Sammen med teamet afklares, hvor der ligger konkrete udfordringer og hvordan de kan håndteres.
I denne del er det hensigtsmæssigt at inkludere medlemmer af ledelsen da der typisk kan være brug for en afklaring omkring målsætninger og prioritering i forhold til øvrige opgaver.

Praktisk info

  • Vi kommer og holder kurset hos jer.
  • Varigheden er typisk fra en halv til to arbejdsdage afhængigt af hvor meget I har brug for.
  • Ideelt deltagerantal på et kursus er op til 12 personer.
  • Hvis I kun har brug for en ”Øjenåbner” som kickoff til et tilgængelighedsforløb kan hele jeres organisation deltage og det kan gøres på ca. 1½ time.

Udfyld formularen

Så tager vi en snak om hvordan vi kan hjælpe dit team til bedre tilgængelighed i de digitale produkter og services i udvikler.