Tilgængelige PDF-filer fra både Word og InDesign

Tilgængelige PDF-filer – Nye og eksisterende

Sidder du i en organisation, hvor I er i tvivl om, hvad I skal stille op med jeres gamle PDF-publikationer, for at leve op til bestemmelserne i loven om webtilgængelighed? 

Og vil du ligeledes lære fremtidigt at producere tilgængelige PDF-filer?

Så er dette kursus noget for dig!

Kurset koncentrerer sig om at give dig et grundigt overblik over, hvad en PDF-fil består af, og hvad der gør den tilgængelig. Du vil bl.a. få en gennemgang af de mest gængse tilgængelighedsfejl og indføring i hvordan disse kan udbedres. Desuden vil du efter kurset have forudsætning for at fungere som superbruger i PDF-tilgængelighed lokalt.

På kurset får du

Gennemgang af tilgængelighed i både Word og InDesign

Du vil lære at tilgængeliggøre kildefilen og konvertere den korrekt til PDF.

Efterbehandling i Acrobat DC 

Du vil lære at tjekke eksisterende PDF for tilgængelighed og udbedre evt. fejl.

Egne publikationer

Kurset vil tage udgangspunkt i jeres egne publikationer, så det kan starte processen med at gøre jeres egne PDF-filer tilgængelige.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er ideelt for dig, som har ansvar for at sikre, at allerede eksisterende publikationer tilegnes relevante tilgængelighedskrav. Derudover er kurset tilegnet webredaktører i den offentlige forvaltning, som skal overholde bestemmelserne i loven om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

For at få mest muligt ud af kurset, anbefaler vi, at der deltager mellem 4-8 personer, som har adgang til Word, InDesign og Acrobat DC Pro.

Kursets varighed

Kursets varighed er 2 dage og afholdes lokalt hos jer.