Tilgængelighedsforløb for web-ansvarlige i offentlige organisationer

Du er ansvarlig for webtilgængelighed i en offentlig organisation. Men hvor går du hen når du er usikker på:

 • Hvad der er de gode værktøjer og hvad der er spild af penge når du skal vide om dine hjemmesider, apps og indhold overholder kravene.
 • Hvad der er den gode tekniske løsning på tekstalternativer, tabeller og accordions.
 • Hvad der er lovkrav og hvad der er ”nice to have”.
 • Hvordan du laver gode processer omkring tilgængelighed. Så du får resten af din organisation med i arbejdet.

Andre organisationer arbejder under lignende rammer og skal overholde samme lovgivning som dig. Så du vil gerne spare med andre i samme situation, i stedet for at skulle opfinde alle de dybe tallerkner selv.

Få et sparingsforløb, over fem gange, hvor du i en netværksgruppe får støtte til din tilgængelighedsindsats.

Om dig

 • Du er ansvarlig for web-tilgængelighed i en offentlig organisation fx kommune, ministerium, styrelse eller en anden myndighed der skal overholde Lov om Webtilgængelighed.
 • Du har lyst til aktivt at dele dine erfaringer og udfordringer med andre i en gruppe. Så i kan styrke hinandens arbejde.
 • Du ønsker at fastholde fokus. Så der sker mærkbar fremdrift i din organisation i forhold til arbejdet med tilgængelighed.

Hvordan fungerer netværksgruppen?

Der er tale om en faciliteret erfaringsdeling. Det vil sige, at vi gennem en række spørgsmål afklarer de væsentligste forhindringer i tilgængelighedsarbejdet og dernæst hjælper hinanden til løsninger. Det primære mål er altså at deltagerne hjælpes til at dele erfaringer og finde gode løsninger på fælles problemstillinger.

Efter behov kan erfaringsdelingen suppleres med korte faglige oplæg og tekniske afklaring fra tilgængelighedskonsulenten. Gennem forløbet arbejder vi os igennem en række temaer afhængigt af, hvilke behov der viser sig i gruppen. Det er du altså selv med til at afgøre.

Hvem leder forløbet?

Faciliteringen af gruppen varetages af Lars Holm Sørensen. Lars er tilgængelighedskonsulent og har gennem de sidste ti år hjulpet en lange række organisationer med tilgængelighedsarbejdet. Lars er desuden certificeret faciliteringscoach.

Forventninger til dig

 • Du prioriterer at kunne deltage på de fem datoer nedenfor.
 • Du forstår at der ikke er tale om et kursus, hvor du bare læner dig tilbage og tager imod. Men at din aktive deltagelse i sparring og erfaringsdeling er en central del af forløbet.

Hvor og hvornår?

Vi mødes fem gange online. Møderne bliver afviklet via Teams platformen. Det er ikke nødvendigt at du på forhånd har en Teams adgang. Det er muligt at deltage gennem en almindelig opdateret web-browser som Chrome eller Firefox. Hvert møde er af to timers varighed. Inden første møde får du tilsendt invitation med link til deltagelse i møderne.

Møderne kører fra 9.30-11.30 og datoerne i 2022 er:

 • 18. maj
 • 15. juni
 • 17. august
 • 14. september
 • 12. oktober

Pris

Din investering i at deltage i netværksgruppen er i alt 6.500DKK eks. Moms.
 • Er du klar til at få et forum, der reelt støtter dit tilgængelighedsarbejde?
 • Og er du klar til at få adgang til løbende at afklare konkrete spørgsmål med en tilgængelighedskonsulent?
Så grib din plads nu...

Netværksgruppen er udsolgt. Men ved at udfylde formularen herunder kan du sikre dig at få besked næste gang vi åbner op for nye pladser.

Udfyld formularen nedenfor. Så reserverer du din plads. Du skaber fremdrift i dit tilgængelighedsarbejde og får sparring på de dele du står alene med. Der hvor du føler det er dig der skal have svarene til din organisation.