Offentlige myndigheder

Giv alle lige adgang

Webtilgængelighed handler om mere end blot formelle krav - det handler om at tage hånd om alle brugere og sikre dem et godt digitalt møde med din myndighed.

Som offentlig myndighed skal alle have adgang til dit website, uanset handicap eller funktionsnedsættelser. Det fremgår af FNs handicapkonvention og de retningslinjer, som Digitaliseringsstyrelsen udsteder for offentlige hjemmesider.

Men tilgængelighed handler om mere end blot at leve op til reglerne og overholde de internationale standarder. Det handler også om at tage alle borgere alvorligt og sikre alle adgang til de informationer, tjenester og ydelser, som din myndighed er ansvarlig for.

I Diversa hjælper vi med, at alle borgere kan bruge din hjemmeside og få adgang til dine informationer og tjenester. Det sikrer, at I både lever op til de officielle krav og samtidig opnår de strategiske mål, I har sat jer. For med god tilgængelighed kommer I lettere i kontakt med alle borgere og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder alt fra gennemgang af eksisterende hjemmesider, til detaljerede analyser af selvbetjeningsløsninger og hjælp til kravspecifikationer på nye webprojekter. Vi tager gerne udgangspunkt i både de officielle retningslinjer og konkrete brugervurderinger, som kan give et mere retvisende billede af, hvor de største udfordringer med tilgængelighed er.


Se hvad vi kan hjælpe dig med