WCAG Hjælpekort + Workshop

Det kan være uoverskueligt at sætte sig ind i de 50 krav i WCAG-tilgængelighedsstandarden. Der er nemlig mange hundrede siders dokumentation. - Og sjovt nok, så er det ikke specielt nemt at læse eller forstå tilgængelighedsstandarden.

Derfor har vi udviklet WCAG Hjælpekort for dig der ønsker en genvej til WCAG.

Hvad er WCAG Hjælpekort?

WCAG hjælpekort består af et sæt med 50 fysiske kort. Der er et kort for hver af de 50 succeskriterier, som skal overholdes for at leve op til WCAG 2.1 på niveau AA.

På forsiden af kortet findes en kort beskrivelse af det enkelt succeskriterium og hvilke brugergrupper det typisk er relevant for. På bagsiden af kortet findes typiske eksempler på fejl eller overholdelse samt info om hvilket indhold der typisk er relevant i forhold til dette kriterium.

Kortene er udviklet med henblik på at være en let forståelig version af WCAG. Der lægges altså vægt på at formidle det centrale i hvert succeskriterium. Det betyder også at detaljer kan være undladt og formuleringer kan være forenklede på kortene. I juridiske forhold bør du altid referere til den originale WCAG-dokumentation.

Få en workshop

Sammen med WCAG Hjælpekort tilbyder vi en faciliteret WCAG-workshop til dit team.

Formålet er at teamet får et fælles indblik i WCAG-tilgængelighedsstandarden og en opmærksomhed omkring fordeling af roller, ansvar og indhold i teamets tilgængelighedsarbejde.

Vi sender en facilitator ud til jer, som guider teamet igennem øvelser og dialoger med udgangspunkt i WCAG Hjælpekortene.

Det praktiske ved workshoppen

  • Varigheden er 4 timer inkl. Pause.
  • Vi holder workshoppen hos jer og ideelt deltagerantal er 3-15 personer.

Hvem er det relevant for?

Teams, enkeltpersoner og uddannelsessteder, som har brug for at kende og forstå WCAG. Det kan være du er web-leder, kommunikationsansvarlig, underviser, product owner / manager, udvikler eller designer.

Tilgængelighed er gået fra at være en god ide til at være lovkrav for offentlige virksomheder i Danmark. I de kommende år implementeres også tilgængelighedslovgivning for private virksomheder. Dermed er et grundlæggende kendskab til WCAG en forudsætning for de fleste der arbejder med udvikling af digitale services og produkter.

Bestil WCAG Hjælpekort eller WCAG Hjælpekort + workshop ved at udfylde formularen nedenfor. Så er du godt på vej til at øge teamets viden om WCAG.

Priser er eksklusiv moms. Der tillægges transportomkostninger for workshops udenfor hovedstadsområdet.